05/06/2023 | 55

Kẹt giữa Mỹ-Trung, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bơ vơ giữa các mặc cả tại Shangri-La