21/03/2015 | 2

Kép độc Trường Xuân

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói về kép độc Trường Xuân. Giới nghệ sĩ hay gọi ông là cậu ba Trường Xuân. Ông là người duy nhất theo nghiệp hát trong gia đình 6 anh em. Đến năm 1943, ông được nghệ sĩ Út Trà Ôn giới thiệu vào đoàn Tiến Hoá của ông bầu Trúc Vi. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.