Kẻ ở miền xa & Cảm ơn anh

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này trong dịp lễ Tạ ơn, xin gửi lời cảm ơn đến những người chiến sĩ đang gìn giữ quê hương thứ 2 của chúng ta là Hoa Kỳ và tri ân những người lính VNCH dù đã trải qua những tháng ngày trong lao tù Cộng Sản nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.