31/07/2015 | 0

Kê khai tài sản cán bộ: gần 1 triệu người khai chỉ có 4 người gian dối

Kê khai tài sản cán bộ: gần 1 triệu người khai chỉ có 4 người gian dối

Tòa nhà 3 tầng của gia đình bị can Giang Kim Đạt có được từ tham nhũng.

Theo báo Tiền Phong ngày 31/7/2015, trong một cuộc hội thảo tại Hà Nội của nhóm nghiên cứu thuộc Thanh tra Chính Phủ đã chỉ ra điều mà họ gọi là “hạn chế” trong việc thực hiện kê khai tài sản hiện nay. Có những ẩn giấu khó nhìn thấy, như tài sản thực sự của người này lại mang tên người kia. Bên cạnh đó còn có hiện tượng kê khai khống tài sản, để dự phòng hợp thức hóa tài sản trong tương lai…

Việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa làm giàu bất chính, bề ngoài có vẻ là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện trên thực tế được cho là nặng tính hình thức, và hiệu quả không bao nhiêu.

Nhóm khảo sát của ngành thanh tra đã hoạt động khảo sát tại 5 địa phương, 8 bộ ngành, đồng thời thông qua phiếu hỏi được gửi đến với 2 nhóm người tham gia cuộc khảo sát: cán bộ – công chức và người dân. Kết quả khảo sát về kê khai tài sản, thu nhập cho thấy: có 17,5% công chức cho rằng biện pháp này không có tác dụng; 60,6% chỉ có tác dụng phần nào và 20,1% có tác dụng. Trong khi đó, 21,3% người dân cho rằng không có tác dụng; 36,7% ít có tác dụng, và 30% có tác dụng.

Nhận định về biện pháp kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, nhiều ý kiến cho rằng chưa hiệu quả, mất thời gian, tính trung thực không cao. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý thu nhập ở Việt Nam hiện nay rất khó khăn do sử dụng tiền mặt, vì vậy việc xác định tài sản do tham nhũng bị hạn chế.

Tính đến 31/5/2015 có 93 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Kết quả là 995,383/999,416, đạt tỷ lệ 99,6% số người đã kê khai trong đó có 979.296 bản kê khai tài sản thu nhập đã được công khai. Trong tổng số 1,225 người thuộc diện phải xác minh lại, chỉ phát giác và kết luận 4 người kê khai không trung thực!

Với kết quả quá khiêm tốn ấy, việc kê khai tài sản cán bộ để phòng chống tham nhũng chắc còn diễn ra dài dài!

Tú Thanh / SBTN