09/04/2020 | 0

Kế hoạch cứu trợ COVID-19 bế tắc tại Thượng Viện do tranh chấp giữa hai đảng

Kế hoạch cứu trợ COVID-19 bế tắc tại Thượng Viện do tranh chấp giữa hai đảng

Ảnh: CNN

Tin Washington DC – Một kế hoạch cứu trợ Covid-19 đang bế tắc tại Thượng Viện vào thứ Năm, 9 tháng 4, sau khi đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mâu thuẫn về các đề nghị riêng của mỗi bên.

Đảng Dân Chủ đã cản trở các nỗ lực của đảng Cộng Hòa trong việc bỏ phiếu để cấp tiền thêm cho một quỹ hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ, do phía Dân Chủ muốn ngân quỹ này phải bao gồm cả các bệnh viện và chính quyền địa phương.

Đáp lại, phía Cộng Hòa đã chận một nghị quyết khác của phe Dân Chủ, với lý do rằng công việc khẩn cấp hiện nay là phải phê chuẩn quỹ hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ, còn các vấn đề khác có thể giải quyết sau.

Lên tiếng tại Thượng Viện, Lãnh đạo đa số Mitch McConnell nói các cơ sở kinh doanh nhỏ đang cần hỗ trợ ngay lập tức, và các nhà lập pháp Dân Chủ không nên giữ người lao động Hoa Kỳ làm con tin chính trị cho họ.

Chương trình Paycheck Protection được tung ra vào gần 1 tuần trước, cung cấp các khoản cho vay ưu đãi cho các cơ sở kinh doanh nhỏ, để các cơ sở này có thể tồn tại vượt qua dịch Covid-19. Từ khi khởi động đến nay, chương trình Paycheck Protection hoạt động khá suôn sẻ, và Bộ Ngân Khố vào thứ Ba đã yêu cầu Quốc Hội cấp thêm 250 tỷ Mỹ kim để duy trì chương trình.

Đảng Dân Chủ ban đầu tỏ ra ủng hộ khi chương trình được phê chuẩn vào tháng trước. Tuy nhiên đến nay, phía Dân Chủ muốn ngân quỹ cho vay phải được cấp cho cả các bệnh viện và chính quyền tiểu bang. Ngoài ra, đảng Dân Chủ muốn rằng 125 tỷ trong số 250 tỷ Mỹ kim được Bộ Ngân Khố yêu cầu phải được dành riêng cho các cơ sở thuộc sở hữu của người thiểu số, phụ nữ, và cựu quân nhân. (Mộc Miên)