26/07/2017 | 0

Kế hoạch bãi bỏ Obamacare mà không có luật thay thế tiếp tục thất bại với tỉ lệ 45/55

Kế hoạch bãi bỏ Obamacare mà không có luật thay thế tiếp tục thất bại với tỉ lệ 45/55

Washington DC. (Reuters) – Vào trưa hôm nay 26 tháng 7, Thượng Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị hủy bỏ Obamacare mà không có đạo luật thay thế, với tỷ lệ bỏ phiếu 45 thuận và 55 chống. Bảy thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã đứng cùng với phe Dân Chủ để phản đối kế hoạch đình chỉ Obamacare.

Trước đó, đảng Cộng Hòa đã đề nghị hủy bỏ đạo luật Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare, bằng cách xóa bỏ lệnh bắt buộc các cá nhân và cơ sở thương mại phải mua bảo hiểm, chấm dứt việc mở rộng Medicaid, và đình chỉ hàng loạt khoản thuế của đạo luật. Theo đảng Cộng Hòa, việc hủy bỏ Obamacare không có hiệu lực ngay lập tức, mà sẽ chỉ có tác dụng vào 2 năm sau. Trong thời gian đó, còn gọi là giai đoạn chuyển đổi, đảng Cộng Hòa sẽ soạn thảo đạo luật thay thế cho Obamacare.

Phòng ngân sách Quốc Hội CBO từng ước tính rằng, đề nghị của đảng Cộng Hòa sẽ làm tăng thêm 32 triệu người không có bảo hiểm trong thập niên tới.

Như vậy, đây là thất bại thứ hai của Thượng Viện chỉ trong vòng một ngày trong nỗ lực xóa bỏ, thay thế Obamacare. Hôm qua, Thượng Viện cũng đã bỏ phiếu chống với tỉ lệ 43/57. (Ngô Bảo)

TAGS: Trumpcare