30/04/2016 | 0

Kasich cảnh cáo Trump thua thê thảm

Kasich cảnh cáo Trump thua thê thảm

Burlingame, California. (Reuters) – Thống đốc Ohio John Kasich, người đang đứng cuối trong cuộc đua làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cho biết cuộc đua vẫn chưa kết thúc.

Kasich nói với các phóng viên trong một bữa ăn tối của đảng Cộng Hòa tại Burlingame, California hôm thứ Sáu là “Những gì ông đang thực sự quan tâm đến là bảo đảm rằng bà Hillary Clinton không thể thành tổng thống. Và ông Donald Trump, nếu ông ta dành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, nếu ông ta được chọn, ông ta sẽ bị đè bẹp trong mùa thu”.

Ông Kasich nói thêm là “ông hiểu việc tranh cử của ông là một cuộc leo dốc và đầy khó khăn. Nhưng mà ông đã từng chiến đấu với khó khăn trước đây. Và ông sẽ tiếp tục bởi vì rất quan trọng để cho đất nước này có một sự lựa chọn. Các ứng viên đảng Cộng hòa đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng ở Indiana vào ngày 3 tháng 5. Ông Trump đã tích lũy được 987 phiếu trên con số 1,237 phiếu đại biểu cần thiết để dành được sự đề cử trong đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Trong khi đó ông Cruz đạt được 562 phiếu và ông Kasich 153 phiếu.

Nếu ông Cruz có thể giành chiến thắng một phần lớn của con số 57 phiếu đại biểu ở Indiana, nó sẽ làm tăng cơ hội cho việc ôngTrump sẽ không thể giành được sự đề cử trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ở đại hội. Sau đó, các đại biểu sẽ được quyền tự do để bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác như ông Cruz, ông Kasich hoặc một ứng cử viên độc lập nào khác có thể sẽ được đưa ra trong đại hội. (Lê Hoàng)