Jullian Fellowes chia sẻ về việc chuyển thể kịch bản phim ROMEO AND JULIET

Nhà chuyển giả Jullian Fellowes đã dành một ít thời gian để ngồi xuống và trò chuyện với Victoria Tố Uyên về kịch bản phim ROMEO AND JULIET mà ông đã chuyển thể từ vở kịch cùng tên. Ông Fellowes cũng chia sẻ rằng theo ông, các vở kịch của đại văn hào Shakespeare thường dễ được chuyển thể sang kịch bản phim hơn là những vở kịch hiện đại ngày nay.