30/04/2014 | 0

Jordan khánh thành trại tị nạn mới cho người Syria

Jordan khánh thành trại tị nạn mới cho người Syria

Azraq, Azraq. (Reuters) – Jordan – Một trại tỵ nạn mới đã được chính thức mở cửa ở Jordan để nhận người tỵ nạn Syria. Trại tỵ nạn mới được thiết lập ở Azraq, nằm cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số theo hướng đông.
Khu trại rộng 14.7 cây số vuông, có thể chứa được 50,000 người lúc ban đầu và sẽ tăng lên 130,000 người. Trong lúc mở cửa, trại mới có 5,000 người tỵ nạn.
Một người tỵ nạn nói ông ta vẫn mong thế giới giúp đỡ giải quyết tình trạng Syria để người dân có thể sớm hồi cư. Trại tỵ nạn Azraq được khai mạc với sự hiện diện của nhiều bộ trưởng Jordan và đại diện các tổ chức cứu trợ quốc tế.
Ông Andrew Harper là đại diện của Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc nói rằng trại Azraq được thiết lập để ứng phó với tình trạng trung bình mỗi ngày khoàng 600 người Syria chạy qua Jordan.
Trong trại mới có hệ thống phân phối nước, có cơ sở vệ sinh, 2 ngôi trường và một bệnh xá có 130 giường. Jordan đã cưu mang khoảng 600,000 người Syria. Trại tỵ nạn lớn nhất là Zaatari đang chứa 130,000 người.
Chính phủ Jordan đã cố gắng cứu giúp cho người tỵ nạn mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số tiền cộng đồng quốc tế hứa hẹn được trao cho Jordan.
Ngoại trưởng Nasser Judeh của Jordan đã nói trong sáng nay rằng giải pháp nhân đạo không thể không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng, phải có một giải pháp chính trị mới có thể giúp chấm dứt sự đau khổ của người dân Syria. (H. Võ)