17/03/2016 | 1

John Kerry: Phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo phạm tội diệt chủng

John Kerry: Phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo phạm tội diệt chủng

Washington, DC. (Reuters) – Ngoại Trưởng John Kerry tuyên bố bạo lực do phiến quân Hồi Giáo thực hiện chống lại người thiểu số tôn giáo là diệt chủng. Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc có thể để bắt nhóm phiến quân phải chịu trách nhiệm.

Trong cuộc họp báo, ông Kerry cho biết, ông đánh giá phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng chống lại các nhóm trong khu vực mà họ kiểm soát, bao gồm người Yazidi, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo Shi’ite. Phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo phạm tội diệt chủng bằng cách tự tuyên bố ý thức hệ và hành động trong những gì mà họ nói, họ tin và thực hiện.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cho rằng thực tế đầy đủ phải được đem ra ánh sáng qua một cuộc điều tra độc lập và thông qua quyết định pháp lý chính thức của một tòa án có thẩm quyền. Tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ nỗ lực thu thập tài liệu, bảo quản và phân tích bằng chứng tội ác. Nói về những nỗ lực mới nhất của liên minh để đánh bại nhóm Quốc Gia Hồi Giáo, ông Kerry cho hay lực lượng liên minh đang chuẩn bị cho những nỗ lực tương lai để giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhằm bảo vệ các cộng đồng thiểu số.

Lần mới nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra quyết định tội diệt chủng là vào năm 2004, khi Ngoại Trưởng thời đó là ông Colin Powell xác định chính phủ Sudan phải chịu trách nhiệm cho tội ác diệt chủng xảy ra tại Darfur. (Nguyên Trân)