25/03/2016 | 0

Joe Biden: Quốc Hội xem xét người được Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện

Joe Biden: Quốc Hội xem xét người được Obama đề  cử vào Tối Cao Pháp Viện

Washington, DC. (CBS) – Phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc Hội xem xét việc đề cử ông Merrick Garland vào Tối cao Pháp viện của Tổng thống Obama.

Phát biểu trước sinh viên trường Luật Georgetown hôm thứ Năm, phó Tổng thống bác bỏ điều mà một số thành viên Cộng Hòa gọi là Luật Biden. Trong thời gian còn là thượng nghị sĩ liên bang, ông Biden lúc bấy giờ tuyên bố Quốc Hội không xem xét việc đề cử Thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas vào một chiếc ghế còn trống ở Tối cao Pháp viện, với lý do đó là năm bầu cử. Trước đó, Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Mitch McConnell nhắc lại câu nói của ông Biden và gọi đó là Luật Biden. Nghĩa là không xem xét bất cứ nhân vật nào được tổng thống đề cử vào Tối cao Pháp viện trong năm bầu cử. Ông Biden giải thích đảng Cộng Hòa cố tình phớt lờ chi tiết rằng vào thời điểm đó, ông nói về sự nguy hiểm của một ứng cử viên cực đoan nếu người dân Mỹ không được tham khảo ý kiến. Ông Biden nói ông chỉ có một nguyên tắc duy nhất khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng Viện, đó là Thượng Viện phải xem xét và đồng ý.

Đối với mỗi ứng cử viên, kể cả Thẩm phán Kenedy trong năm bầu cử, cũng được Thượng Viện tổ chức cuộc bỏ phiếu. Theo ông Biden, khủng hoảng về hiến pháp ở Washington là điều không thể chấp nhận, cần phải chấm dứt. (Mai Đức)