20/02/2014 | 0

Joe Biden kêu gọi chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng

Joe Biden kêu gọi chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng

Granite City, Illinois. (CBS)
Phó Tổng Thống Joe Biden tới Granite City, tiểu bang Illinois để nói về việc làm và tăng trưởng kinh tế. Khi tới thăm Cảng Trung Tâm Hoa kỳ tại quận Madison, ông nói cảng trong thành phố là cảng dịch vụ đầy đủ duy nhất trong khu vực tiếp cận với đường sắt, xa lộ và đường sông. Nhưng ông nói thêm rằng cảng đã có từ 60 năm và cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Chuyến thăm của phó tổng thống trùng với kỷ niệm 5 năm ra đời luật Phục Hồi Và Tái Đầu Tư Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng Thống Obama tuyên bố ngân sách thúc đẩy kinh tế 830 tỷ Mỹ kim rất quan trọng để giúp đất nước hồi phục từ cuộc suy thoái. Cảng đang sử dụng 16.5 triệu Mỹ kim trong ngân sách phục hồi kinh tế để cải thiện đê điều và dịch vụ đường sắt, xây cảng thứ hai chuyên về vận chuyển containers. Ông Biden ca ngợi dự án để tăng hiệu quả, tiết kiệm tiền và duy trì việc làm.
Cảng mới sẽ được hoàn thiện vào cuối mùa Thu năm 2014, nhưng đang có tác động tới một số hãng xưởng. Ông Biden cũng nói về lịch sử cải thiện hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ, bắt đầu bằng việc xây dựng con đường đầu tiên bằng ngân sách liên bang ở Erie Canal, tiểu bang New York và xây dựng đường xe lửa xuyên lục địa dưới thời Tổng Thống Abraham Lincoln. Ông lập luận rằng cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và tạo việc làm mới.

Hằng Nguyễn