Jay Chen – ƯCV Dân biểu lên bang địa hạt 45 Cali thăm & chúc Tết SBTN

Vào trưa thứ Sáu 21/1/2022, ông Jay Chen hiện nay đang là sĩ quan trừ bị Hoa Kỳ gốc Đài Loan đồng thời cũng là Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 California đã ghé thăm và chúc Tết Đài SBTN tại thành phố Garden Grove California.