07/09/2016 | 0

ITT đóng cửa 130 trường khắp Hoa Kỳ

ITT đóng cửa 130  trường khắp Hoa Kỳ

Tin New York. (CBS)- Hơn 40 ngàn sinh viên coi như bị bỏ rơi kể từ sáng hôm 7 tháng 9, sau khi hệ thống trường ITT Technical Institute chính thức loan báo dừng hoạt động.

ITT là một hệ thống trường cao đẳng dạy nghề, có xấp xỉ 130 trường tại 38 tiểu bang của Hoa Kỳ, bị cấm nhận sinh viên mới từ tháng Tám năm nay. Hôm 6 tháng 9, ITT Tech loan báo dừng hoạt động, và đóng cửa tất cả các cơ sở, đặt hàng chục ngàn sinh viên vào tình cảnh khó khăn.

Một sinh viên khoa điều dưỡng tại Arlington Heights, Illinois cho biết đã hoàn tất khoá học kéo dài 2 năm nay nhờ tiền vay của chính phủ, và chuẩn bị tốt nghiệp trong tuần lễ này. ITT Tech dừng hoạt động đột ngột khi sinh viên chưa có trong tay bằng tốt nghiệp, có nghĩa là không có gì bảo đảm rằng họ sẽ trở thành một điều dưỡng viên sau kỳ thi cấp quốc gia. Rất nhiều sinh viên ITT Tech hối hả đến trường từ hôm 6 tháng 9 để tìm kiếm câu trả lời.

Theo bộ trưởng Bộ Tư pháp Illinois, tất cả các sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp nếu họ đã hoàn tất đủ thời gian học tập.

Trong khi đó, các viên chức ITT Tech cho rằng, họ là nạn nhân của một cuộc tấn công mang tính chất pháp lý mà không hề có cơ hội để tự biện hộ. Các viên chức liên bang thì nói rằng các sinh viên đang theo học, hoặc đã rời khỏi trường trong vòng 4 tháng qua, có thể đệ đơn xin xoá nợ, và đó là khoản tiền mà người dân đóng thuế sẽ gánh chịu.

Ngoài hàng chục ngàn sinh viên gặp khó khăn nêu trên, còn có khoảng 8 ngàn nhân viên ITT Tech lâm vào tình trạng thất nghiệp. (Song Châu)