Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Israel rút xe tăng ra khỏi biên giới Gaza