03/06/2017 | 3

ISIS đang đe dọa ở Đông Nam Á

ISIS đang đe dọa ở Đông Nam Á

Singapore.- Hôm 3 tháng 6, bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định rằng phiến quân ISIS đang là mối đe doạ thật sự tại vùng châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Hussein tuyên bố như trên tại hội nghị Shangri-La Dialogue ở Singapore, nói Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối phó sự xuất hiện của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, và sự trỗi dậy của phiến quân ISIS. Tuần qua, Malaysia bắt 6 người có liên lạc với ISIS, trong khoảng thời gian từ 2013 cho đến năm 2016 đã bắt hơn 250 người.

Hishammuddin cho rằng để chống lại chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng, các quốc gia cần quảng bá hoà bình để chiến thắng tư tưởng hiếu chiến và cực đoan. Không thể dùng bom đạn để giải quyết mối đe doạ từ phía ISIS. Chỉ có một cách để đối phó với mối đe doạ từ phía ISIS là cùng các quốc gia trong vùng Đông Nam Á ngồi xuống để làm việc. Ông đề nghị Indonesia, Philippines và Malaysia cùng tham gia các đợt tuần tiễu tại Sulu Sea. ISIS tuyên bố Sulu Sea là thủ đô thánh chiến của họ tại Đông Nam Á.

Ông Hussein cũng cho rằng không cần thiết phải hội đủ 10 quốc gia Đông Nam Á, mà chỉ cần lực lượng hải quân 3 nước Indonesia, Philippines và Malaysia tham gia cuộc tuần tiễu trong khu vực kể từ ngày 19 tháng 6 tới, và sẽ xác định ngày tuần tiễu của lực lượng không quân phối hợp 3 quốc gia. (Song Châu)