11/02/2014 | 1

Iran Thử Nghiệm Thành Công Hoả Tiễn Tầm Xa

Iran Thử Nghiệm Thành Công Hoả Tiễn Tầm Xa

Tehran, Iran. (Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehqan đã nói trên đài truyền hình rằng: Iran đã bắn thử thành công hỏa tiễn tầm xa thế hệ mới có hệ thống laser hướng dẫn.
Iran đã có loại hỏa tiễn Shahah có tầm xa 2,000 cây số, có thể dùng tấn công Do Thái và các căn cứ quân đội Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Tổng thống Hassan Rouhani đã chúc mừng sự thành công bắn thử hỏa tiễn thế hệ mới.

Huệ Võ