29/11/2013 | 0

IRAN SẼ BẮT ĐẦU THI HÀNH HIỆP ƯỚC GENEVA VÀO CUỐI THÁNG 12

IRAN SẼ BẮT ĐẦU THI HÀNH HIỆP ƯỚC GENEVA VÀO CUỐI THÁNG 12

Tin Vienna – Đại sứ Reza Najafi của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hay IAEA nói với báo chí rằng Iran sẽ bắt đầu thi hành hiệp ước ký kết với lục cường vào cuối tháng 12 hay đầu tháng Giêng. Theo hiệp ước tạm thời ngày 24 tháng 11, Iran đồng ý giới hạn chương trình nguyên tử để Hoa Kỳ và Liên Âu nhấc bỏ một số biện pháp cấm vận. Bản hiệp ước đã được ký kết ngày 24 tháng 11 sau trên 4 ngày đàm phán giữa phái đoàn Iran và lục cường gồm 5 nước hội viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức quốc.