29/11/2013 | 0

IRAN MỜI THANH TRA CƠ QUAN IAEA VIẾNG THĂM LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC NẶNG ARAK

IRAN MỜI THANH TRA CƠ QUAN IAEA VIẾNG THĂM LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC NẶNG ARAK

Tin Bá Linh – Iran đã mời thanh tra Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế hay IAEA viếng thăm lò phản ứng nước nặng Arak vào ngày 8 tháng 12, là một bước cụ thể nhằm làm sáng tỏ sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với chương trình nguyên tử Iran theo hiệp ước Geneva. Tổng giám đốc Yukiya Amano nói IAEA cần phải có thêm tiền để thanh tra các cơ sở nguyên tử Iran. IAEA có thể huy động chuyên viên trong cơ quan nhưng ngân sách hiện quá eo hẹp. Công tác đòi hỏi nhân lực và tiền bạc, nhưng IAEA không thể tự gánh vác. Hiệp ước giữa Iran và lục cường cũng như hiệp ước với IAEA cho thấy Iran đang muốn nhanh chóng làm cho cộng đồng quốc tế không còn nghi ngờ chương trình nguyên tử của họ. Cơ sở làm giàu uranium ở Arak đang xây cất, Tây phương lo ngại lò phản ứng nước nặng này có thể làm giàu uranium để chế bom nguyên tử. Iran tuyên bố lò phản ứng này sẽ chỉ dùng để sản xuất chất đồng vị phóng xạ. Theo hiệp ước với lục cường, Iran đã ngưng xây cất lò phản ứng này và thanh tra IAEA sẽ thanh mở rộng sự thanh tra đối với các cơ sở nguyên tử khác của Iran. Cơ quan IAEA cho biết 10% trong ngân sách 164 triệu mỹ kim của IAEA đã được dùng cho chương trình thanh tra tại Iran.