30/01/2016 | 0

Iowa sẵn sàng trước cuộc bầu cử sơ bộ

Iowa sẵn sàng trước cuộc bầu cử sơ bộ

Des Moines, Iowa. (Reuters) – Tiểu bang Iowa nổi tiếng là trung tâm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Nhưng cứ 4 năm một lần, cư dân Iowa trở thành sân khấu chính trị của toàn quốc khi họ bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, bầu cử sơ bộ ở Iowa không giống như các cuộc bỏ phiếu bình thường, với cảnh cử tri xếp hàng và bỏ phiếu vào thùng. Theo nhân viên kiểm toán Jamie Fitzgerald, bầu cử sơ bộ ở Iowa giống như một cuộc họp kín. Đảng Cộng Hòa sử dụng một hình thức lựa chọn mang tên lá phiếu tín nhiệm, như họ vẫn thường áp dụng trong quá khứ. Theo hình thức này, cử tri bỏ phiếu cho người mà họ tin tưởng có thể đại diện cho họ. Kết quả bỏ phiếu sẽ xác định số lượng đại biểu ủng hộ cho mỗi ứng viên tổng thống của đảng.

Đối với đảng Dân Chủ, các cử tri sẽ trực tiếp ủng hộ cho ứng cử viên ưa thích thông qua các cuộc họp toàn tiểu bang. Các cử tri sẽ tập hợp thành từng nhóm có chung sự lựa chọn. Những ứng cử viên nhận được sự ủng hộ ít hơn 15% sẽ bị loại. Số cử tri của người bị loại buộc phải chọn một trong các nhóm khác đang tồn tại. Các cử tri có quyền thuyết phục người khác thay đổi sự ủng hộ. Tiến trình này lập lại tới khi các ứng viên có khả năng được chọn ra. Thống kê những kỳ bầu cử tổng thống gần đây cho thấy, người trở thành tổng thống Mỹ thường là người dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ của đảng ở Iowa. (Mai Đức)