06/07/2016 | 0

Iowa: Nhà thờ & Ủy ban dân quyền kiện nhau vụ nhà vệ sinh

Iowa: Nhà thờ & Ủy ban dân quyền kiện nhau vụ nhà vệ sinh

Des Moines, Iowa. (CBS) – Một nhà thờ ở Des Moines, thuộc tiểu bang Iowa đã đệ đơn kiện Uỷ Ban Dân Quyền Iowa, cho rằng uỷ ban vi phạm quyền tự do tôn giáo bằng cách giải thích Luật Dân Quyền của Iowa.

Đơn kiện dài 32 trang phản đối một điều khoản của luật Iowa năm 2007 bị coi là vi hiến vì đòi thiết lập nhà vệ sinh dành cho người chuyển giới tại nhà thờ. The Fort Des Moines Church of Christ hôm thứ Hai đã đưa đơn kiện Uỷ ban Dân quyền Iowa vì buộc giới chức thẩm quyền của tiểu bang phải cho phép các ông chuyển giới được sử dụng phòng vệ sinh, nhà tắm của phụ nữ và ngược lại.

Tom Conley, uỷ viên của Tổ chức Dân quyền Iowa nói rằng uỷ ban này chỉ làm phận sự của mình và thực thi luật pháp, mà riêng ông cũng cảm thấy đó là vấn đề có thể được giải quyết. Conley cho rằng việc thiết lập một phòng vệ sinh dành cho giới thứ ba là giải pháp cần thiết.

Ủy ban Dân quyền dẫn luật 2007 của tiểu bang để phản đối bất kỳ sự kỳ thị đối với cá nhân muốn sử dụng phòng vệ sinh theo giới tính tự nhiên hoặc theo sự nhận dạng. Uỷ ban khuyến cáo các tổ chức công cộng ở nhà thờ hoặc nhà giữ trẻ được đặt dưới sự điều hành của nhà thờ không được phép đòi được miễn trừ vì lý do tôn giáo. (Song Châu)