15/04/2016 | 0

Iowa: 1,000 quạt gió cung cấp năng lượng

Iowa: 1,000 quạt gió cung cấp năng lượng

Des Moines, Iowa. (CBS) – Công ty Năng lượng MidAmerican hôm qua loan báo kế hoạch thực hiện một dự án mới nhằm cung cấp 100% năng lượng tái tạo cho khách hàng trong toàn tiểu bang Iowa.

Công ty MidAmerican đang chờ được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Iowa trước khi bắt tay xây dựng dự án mang tên Wind XI. Dự án này theo dự tính sẽ hình thành một nhà máy điện chạy bằng sức gió với công suất 2 ngàn Megawatts tại Iowa, với 1 ngàn chiếc quạt gió mới toanh. Người ta hy vọng dự án được tiến hành mà không cần gia tăng số lượng khách hàng, cũng không cần sự trợ giúp về tài chính của chính phủ tiểu bang.

Tổng giám đốc Điều hành và là chủ tịch hội đồng quản trị của MidAmerican Energy nói rằng, dự án Wind XI sẽ biến Iowa thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ sản xuất một lượng điện năng từ sức gió, đáp ứng hơn 40% nhu cầu của đất nước. Ông đề cao công ty MidAmerican Energy đã xúc tiến thực hiện dự án này và cho rằng mỗi một chiếc quạt gió được dựng lên tại Iowa mang ý nghĩa đã cung cấp khoản lợi tức đáng kể cho nông dân, cho các địa phương và tạo công ăn việc làm cho công dân Iowa. (Song Châu)