13/11/2023 | 355

INTEL “QUAY XE” ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM LÀ BÀI HỌC CHO NHÀ CẦM QUYỀN ĐỂ CẢI CÁCH

INTEL “QUAY XE” ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM LÀ BÀI HỌC CHO NHÀ CẦM QUYỀN ĐỂ CẢI CÁCH

Việc công ty Intel huỷ bỏ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam do lo ngại về sự mất ổn định nguồn cung cấp điện, và tình trạng quan liêu, khiến một số chuyên gia cho rằng, nhà cầm quyền cần phải cải cách thể chế để giữ chân các công ty ngoại quốc, và thu hút thêm được nguồn vốn đầu tư ngoại quốc. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, báo Tuổi trẻ loan tin, kết quả của việc hình thành các cụm ngành công nghệ cao của Việt Nam khi đưa ra những ưu đãi lớn để thu hút Intel, và vốn của các công ty ngoại quốc đã không đạt như kỳ vọng. Việc này khiến nhà cầm quyền luôn thúc giục thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục, và cần có các cơ chế hiệu quả hơn để thu hút, giữ chân các dự án có vốn đầu tư ngoại quốc. Nhưng điều này không dễ dàng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái, những vấn đề nội tại ở Việt Nam, là thách thức lớn để giữ chân dài hạn, và thu hút các khoản đầu tư toàn cầu tiếp theo của Intel, cũng như nguồn vốn đầu tư từ ngoại quốc. Vì vậy, trong thời gian qua, các dự án đầu tư vào Việt Nam ít lan toả, và kết nối được với nền kinh tế trong nước. Trong 10 năm qua đầu tư tại Việt Nam, phần giá trị gia tăng trực tiếp là tiền lương, và thuế mà Việt Nam được hưởng từ Intel chưa đến 1% giá trị xuất cảng. Ngoài khâu lắp ráp, thì các cấu phần khác gần như không có. Chỉ có một số ít công ty trong nước cung cấp được các dịch vụ, sản phẩm đơn giản như đóng gói, căng tin, và bảo vệ cho Intel. Về nhân lực, thì ngay đến công ty trong nước như Viettel chỉ tuyển được 100 trong 2,000 sinh viên xuất sắc. Điều này đã nói lên được vấn đề của hệ thống giáo dục Việt Nam; các lao động chất lượng cao thì đi định cư ngoại quốc ngày càng nhiều; hạ tầng ở hai đô thị lớn là Sài Gòn, và Hà Nội vừa yếu vừa thiếu.

Hình minh hoạ- Nguồn hình Tuổi trẻ