02/04/2015 | 2

Indiana sẽ sửa đổi luật tôn giáo

Indiana sẽ sửa đổi luật tôn giáo

Indianapolis, Indiana. (Reuters) – Các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp tại tiểu bang Indiana tuyên bố họ sẽ sửa đổi luật tôn giáo theo yêu cầu của thống đốc, sau khi tiểu bang bị chỉ trích nặng nề vì những quan ngại rằng luật có thể được sử dụng để phân biệt đối xử với người đồng tính.

Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Indiana là Brian C. Bosma cho biết các nhà lập pháp muốn bảo đảm quyền lợi của từng người dân trong tiểu bang được bảo vệ và sẽ không bị vi phạm vì áp dụng Luật Khôi Phục Hồi Tự Do Tôn Giáo. Các nhà lập pháp tiểu bang dự trù công bố dự luật mới trong ngày Thứ Năm, theo đó quyền dân sự sẽ được bảo vệ. Theo ông Bart Peterson, cựu thị trưởng thành phố Indianapolis Luật Khôi Phục Tự Do Tôn Giáo được sửa đổi của tiểu bang Indiana sẽ ngăn cấm phân biệt đối xử mọi người, dựa trên khuynh hướng tính dục hay giới tính. (Nguyên Trân)