25/03/2015 | 3

Indiana có luật Quyền Thử Thuốc

Indiana có luật Quyền Thử Thuốc

Indianapolis, Indiana. (CBS) — Thống Đốc Indiana, ông Mike Pence hôm Thứ Ba ngày 24 tháng 3 ký ban hành một đạo luật sẽ cho phép những người mắc bệnh mãn tính sử dụng những thứ thuốc thử nghiệm, dù là những thứ thuốc này chưa được Cơ Quan Thực Dược Phẩm FDA chấp thuận.

Đạo luật mang tên Right to Try, hay Quyền Được Thử, cũng giống như những đạo luật đã được ban hành ở một số tiểu bang, bao gồm Michigan, Missouri, Colorado, Louisiana và Arizona. Đạo luật cho phép bác sĩ cho bệnh nhân dùng thử những loại thuốc chỉ mới vượt qua giai đoạn đầu trong tiến trình thử nghiệm lâm sàng gồm 3 giai đoạn theo quy định của FDA. Tuy nhiên, đạo luật không đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải trả tiền mua thuốc, và luật cũng không bắt buộc hãng dược phẩm phải cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Dự luật Quyền Được Thử đã được lưỡng viện lập pháp Indiana đồng thuận thông qua.

Tại Hoa Kỳ, thông thường một loại thuốc mới cần phải mất 15 năm và khoảng 500 triệu đến 1 tỉ Mỹ kim trong các cuộc thử nghiệm trước khi được FDA chấp thuận. Mặc dù những đạo luật Quyền Được Thử như tại Indiana có thể cho nhiều bệnh nhân được tiếp cận những thứ thuốc hứa hẹn, nhưng các chuyên gia cho rằng có một số quan ngại về đạo đức. Một trong những quan ngại đó là thuốc chỉ mới qua giai đoạn 1 thử nghiệm có thể có những phản ứng phụ dài hạn mà người ta chưa biết đến. (Huy Lam)