“HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN” cho đồng bào tị nạn Việt Nam!

Nam Lộc Hy vọng ở đây là niềm hãnh diện mà thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại đã thực hiện được, làm nở mặt cộng đồng tị nạn VN đã từng được đất nước và người dân Hoa Kỳ đón nhận. Họ là nhóm Viet4Afghans (V4A) được vội vã thành lập vào tháng … Continue reading “HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN” cho đồng bào tị nạn Việt Nam!