27/08/2015 | 0

Hy Lạp có nữ thủ tướng đầu tiên

Hy Lạp có nữ thủ tướng đầu tiên

Athens, Greece. (Reuters) – Nữ Chánh án Tòa Tối cao của Hy Lạp, Vassiliki Thanou vừa được chỉ định vào chiếc ghế thủ tướng lâm thời trong ngày thứ Năm 27 tháng Tám để lãnh đạo đất nước này tiến đến cuộc bầu cử vào tháng tới, kết thúc một tuần lễ tranh cãi, sau khi lãnh tụ đảng cánh tả Alexis Tsipras từ chức.

Vassiliki Thanou là nhà tranh đấu chống khắc khổ, từng lên tiếng chống cắt lương của các quan tòa và nhân viên tòa án, đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hy Lạp vào cuối ngày thứ Năm. Chính phủ của bà cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày thứ Sáu 28 tháng Tám, đồng thời là ngày loan báo tổ chức cuộc bầu cử. Việc chỉ định bà Vassiliki Thanou kết thúc một tuần lễ thương lượng không hữu hiệu, và thủ lĩnh của đảng đối lập đã cố gắng thành lập chính phủ theo sự ủy nhiệm của hiến pháp.

Tiến trình thảo luận để tìm kiếm tân thủ tướng chỉ định trong nội bộ đảng bảo thủ đối lập và đảng cực tả Đoàn kết Nhân dân được ấn định trong vòng 3 ngày, nhưng không thành công. Giới bảo thủ bảo vệ việc trì hoãn cuộc bầu cử, nói rằng tất cả mọi việc được thực hiện để tránh vòng bầu cử mới tại Hy Lạp là không cần thiết. Không có cuộc trưng cầu dân ý nào được xúc tiến trong mấy tuần lễ qua, nhưng đảng cánh tả cầm quyền Syriza vẫn hy vọng một lần nữa trở thành đảng chiếm đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. (Song Châu)