12/02/2015 | 3

Huyện Kỳ Anh buộc dân chúng chỉ dùng bia Sài Gòn, bia 333

Huyện Kỳ Anh buộc dân chúng chỉ dùng bia Sài Gòn, bia 333

Nhiều nhà hàng trong huyện Kỳ Anh vừa nhận được văn bản này, buộc chủ nhà hàng ký bản cam kết ưu tiên sử dụng beer và nước uống sản xuất tại Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Lộc Hằng là Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện ký, đóng dấu vào bản cam kết.

Bản cam kết viết rõ kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2015 trở đi, nhà hàng tăng số lượng tiêu thụ beer Sài Gòn, beer 333 và nước suối khoáng Sơn Kim. Giảm dần và tiến tới không tiêu thụ các loại beer, các loại nước khác.

Bản cam kết giải thích ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trong tỉnh để góp phần tăng thu ngân sách tỉnh, xây dựng nông thôn mới.

Vì mục đích gì đi nữa, bản cam kết vi phạm luật bình đẳng trong kinh doanh, hạn chế nhu cầu lựa chọn của khách hàng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, thu nhập của nhà hàng, quán nhậu.

Trước đó, hồi cuối tháng 8 năm 2014, ông Nguyễn Văn Bổng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh ký công văn yêu cầu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn khi tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tiếp khách phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, đồ uống sản xuất trong tỉnh. Nội dung công văn còn được đăng tải trên trang web của huyện để phổ biến rộng rãi.

Cách đây 3 tuần, huyện Kỳ Anh đã bỏ ra trên 2.5 tỷ đồng phát cho người dân khi đi họp để biểu quyết về việc thành lập thị xã Kỳ Anh. Mỗi người dân đi họp được phát 50,000 đồng. Người dân trong huyện nói rằng đây là hành động phung phí ngân sách công khai của huyện.

Hồng Tú/SBTN