26/03/2015 | 0

Huyện Đắk Tô chỉ thị triệt hạ 22 công trình sinh hoạt tôn giáo

Huyện Đắk Tô chỉ thị triệt hạ 22 công trình sinh hoạt tôn giáo

Kế hoạch được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn một, trực tiếp vận động các gia đình cam kết không sử dụng nhà của họ vào mục đích sinh hoạt tôn giáo. Giai đoạn hai, theo dõi người dân, nếu thấy tiếp tục sử dụng nhà cho sinh hoạt tôn giáo thì sẽ bị lập biên bản, phạt hành chánh, buộc tháo dỡ hoặc đập phần nhà sử dụng cho việc thờ phượng. Giai đoạn ba, những gia đình chấp nhận triệt hạ nhà nguyện thì phần mở rộng hay nhà mới làm thêm được làm giấy tờ hợp thức hóa nhà ở. Những nhà không chấp nhận thì dứt khoát không làm thủ tục chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

Kế hoạch còn chỉ đạo: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, không để xảy ra tình trạng các hộ dân xây dựng công trình riêng biệt nằm bên cạnh công trình nhà ở hoặc tự ý cơi nơi nhà ở để sử dụng vào mục đích sinh hoạt tôn giáo”.

Luật pháp hiện hành quy định nhà ở thuộc về sở hữu cá nhân, nên gia chủ có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Cho đến nay chưa có một văn bản có hiệu lực pháp luật nào cấm công dân không được sinh hoạt tôn giáo trong nhà mình cả. Ngược lại Khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Tín ngưỡng – Tôn giáo qui định: “Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo”.

Do đó, việc ông Chủ tịch huyện Đăk Tô chỉ đạo các cán bộ của ông phải “trực tiếp vận động yêu cầu các hộ gia đình cam kết không sử dụng nhà vào mục đích sinh hoạt tôn giáo” là chính ông vi phạm Pháp lệnh Tin ngưỡng – tôn giáo. Việc ông Cao Trung Tin ra lệnh cho công an, du kích và các lực lượng khác phải “theo dõi, nếu tiếp tục sử dụng nhà cho sinh hoạt tôn giáo thì sẽ bị lập biên bản, phạt hành chánh và buộc tháo dỡ hoặc đập phần nhà sử dụng cho việc thờ phượng” là việc dùng công quyền khủng bố dân không đúng tư cách công chức và quan chức.

Các chương trình sinh hoạt tôn giáo này của giáo hội Công giáo thuộc giáo phận Kontum, là một giáo phận Công giáo Việt Nam lâu đời nhất ở vùng Tây Nguyên. Niềm tin Công giáo đã được người thuộc các sắc tộc thiểu số ở vùng đất này đón nhận từ giữa thế kỷ 19. Hiện nay, giáo phận có hơn 250,000 giáo dân. Việc giáo dân tự nguyện dành một khoảnh của gia đình làm nơi thờ phượng của tôn giáo sẽ trực tiếp góp phần củng cố đạo đức xã hội. Nhưng nhà cầm quyền huyện Đăk Tô đã luôn luôn xem hành vi đó là vi phạm pháp luật.

Thanh Lan / SBTN