Hướng về Nha Trang- Đêm gây quỹ cứu trợ bão lụt Damrey

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Sau trận bão lụt cấp 12 đã đổ xuống thành phố Nha Trang vào đầu tháng 11 vừa qua đã biến thành phố Nha Trang trở thành một bãi biển trên đất liền. Những người con của xứ sở Nha Trang đang sinh sống tại Boston như bà Nguyệt Nguyễn- chủ nhân của tiệm bánh mì Ba Lẹ; bà Phương Bùi- người điều hành quỹ vì trẻ em Việt Nam đã chủ động đứng ra kêu gọi đồng hương trong tinh thần “lá lành đùm lá rách” để hướng về Nha Trang cùng đóng góp một bàn tay cứu trợ đồng bao trong cơn hoạn nạn do trận bão Damrey gây ra. Gần 400 đồng hương đã có mặt trong buổi gây quỹ và hơn 37 ngàn Mỹ kim đã được đóng góp cho chương trình. Đặc biệt có sự hiện diện của luật sư Trịnh Hội, ông đã không do dự giúp BTC đến kêu gọi đồng hương ủng hộ trong chuyến đi trình diễn trong một chương trình đặc biệt khác tại Massachusetts lần này.