Hướng đạo sinh Việt Nam Châu Santa Clara chào cờ đầu năm

Lễ Chào Cờ đầu năm Đinh Dậu (2017) diễn ra lúc 10:30 AM ngày Thứ Bảy 4/2/2017 tại thao trường Yerba Beuna High School, San Jose. Có khoảng trên 500 hướng đạo sinh thuộc các liên đoàn: Âu Lạc, Bách Việt, Diên Hồng, Hướng Việt, Lạc Việt, Lạc Việt (Sacto), Ra Khơi, Trường Giang, và Hướng Đạo Trưởng Niên v.v. tham dự. Lễ Chào Cờ là một sinh hoạt mang tính truyền thống của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Từ ngày bị cấm hoạt động vào tháng 5/1975, các Trưởng và Hướng Đạo Sinh ra đến các nước tự do đã tái lập lại những sinh hoạt này. Tại vùng Bắc California, có khoảng 12 liên đoàn đã và đang sinh hoạt trên 30 năm qua.