28/07/2015 | 2

Hướng Đạo HK hết cấm trưởng đồng tính

Hướng Đạo HK hết cấm trưởng đồng tính

New York, New York. (Reuters) — Hướng Đạo Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm các trưởng người lớn đồng tính vào hôm Thứ Hai ngày 27 tháng 7, tháo dỡ một chính sách đã gây chia rẽ sâu sắc đối với các thành viên của tổ chức với 105 năm lịch sử có trụ sở chính ở Texas.

Hội Đồng Điều Hành Quốc Gia của Tổ Chức Hướng Đạo kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vì sự thay đổi lớn lao trong luật pháp Hoa Kỳ đối với các quyền đồng tính. Tuy nhiên, Hướng Đạo sẽ vẫn cho phép một số đơn vị do nhà thờ bảo trợ được duy trì lệnh cấm vì lý do tôn giáo. Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay tức thời, sau khi được Hội Đồng Điều Hành Quốc Gia chấp thuận bằng một cuộc biểu quyết với kết quả 45 phiếu thuận trên 12 phiếu chống. Quyết định sẽ thực hiện theo tinh thần phán quyết mang tính cột mốc vào cuối tháng 6 vừa qua của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn quốc.

Trong tháng 5 vừa qua, Chủ Tịch Tổ Chức Hướng Đạo là cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã kêu gọi thay đổi lệnh cấm không còn hợp thời này. Hướng Đạo đã dỡ bỏ lệnh cấm thiếu niên đồng tính vào năm 2013, nhưng vẫn tiếp tục cấm người lớn đồng tính làm Trưởng Hướng Đạo. Việc lựa chọn ông Gates là Chủ Tịch Hướng Đạo vào năm ngoái được xem là cơ hội để xem xét lại chính sách, bởi vì ông Gates đã giúp chấm dứt chính sách Không Hỏi, Không Nói cấm người công khai đồng tính phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. (Huy Lam)