22/03/2014 | 1

Huấn luyện cách đối phó với nổ súng trong trường học

Huấn luyện cách đối phó với nổ súng trong trường học

Fort Gibson, Oklahoma. (CBS)
Nhân viên cảnh sát ở Fort Gibson đang huấn luyện cách ngăn chặn người nổ súng bên trong trường học. Các hướng dẫn viên này được đào tạo thông qua Bộ Nội An. Họ áp dụng kịch bản khác nhau cho nhân viên cảnh sát khắp khu vực Fort Gibson theo dõi và học tập. Họ phải học cách tiếp cận mối đe dọa, cách liên lạc với nhau tốt nhất, cách phản ứng nhanh chóng trước nhiều tình huống, không để thời gian chậm trễ khi có liên quan tới tính mạng con người.
Cảnh sát trưởng Clint Vernon của Sở Cảnh sát Fort Gibson, nói điều này có thể xảy ra mọi lúc và mọi nơi, do đó việc huấn luyện rất cần thiết. Thành phố Fort Gibson được biết đến sau vụ nổ súng trường học vào tháng 12 năm 1999, khi một học sinh cấp hai bắn 15 phát đạn vào các bạn cùng lớp ở bên ngoài trường, trước khi một thầy giáo tìm cách khuất phục em này.
Cảnh sát Brent Maddocks cho biết vào lúc vụ việc xảy ra, ông chỉ mới 10 tuổi. Ông nhớ nghe rõ từng phát súng một, và thấy cảnh hỗn loạn chung quanh trường. Cha mẹ ông xuất hiện với khuôn mặt thất thần và hoảng hốt. Từ ngày đó ông quyết định lớn lên sẽ theo ngành cảnh sát, và hiện giờ ông đào tạo nhân viên nhà trường đối phó với hoàn cảnh tương tự. Mục đích của việc huấn luyện là bảo vệ học sinh và gia đình. – B. Nga