HT. Thích Không Tánh nói về chuyến thăm của đại sứ về tự do tôn giáo Hoa Kỳ

Ngày 14/1/2017, Đại Sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và phái đoàn Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã có chuyến thăm Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại chùa Giác Quan. Tuy nhiên, an ninh CSVN đã sách nhiễu, khủng bố, ngăn chặn một số lãnh đạo của Hội Đồng Liên Tôn đến tham dự buổi tiếp xúc. Xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của Hoà Thượng Thích Không Tánh về vấn đề này.