26/10/2013 | 1

HRW KÊU GỌI VIỆT NAM SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

HRW KÊU GỌI VIỆT NAM SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

Tin Việt Nam – Trong một bức thư đề ngày 22/10/2013, gởi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ Human Rights Watch – HRW – kêu gọi Quốc hội Việt Nam bảo đảm cho bản Hiến pháp sửa đổi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Ngày 23/10/2013, các đại biểu Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bản dự thảo Hiến pháp này theo dự kiến sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp lần này. Trong bức thư , tổ chức Human Rights Watch cho rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đang « đứng trước một ngã rẽ lịch sử » và bất chấp các yêu cầu của đảng Cộng sản đang cầm quyền, họ nên sử dụng thời cơ này để mang lại « thay đổi có ý nghĩa » cho một hệ thống Hiến pháp và pháp luật mà cho tới nay vẫn cản trở một cách có hệ thống những quyền cơ bản của người dân Việt Nam.

Tuy nhìn nhận là bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có một số tiến bộ, nhưng theo Human Rights Watch, trong văn bản này còn nhiều điều khoản loại trừ và những kẽ hở pháp lý khác làm suy yếu đáng kể những nội dung về các quyền cơ bản, như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội. Mặt khác, dự thảo sửa đổi điều 4 vốn đã gây nhiều tranh cãi, lại mở rộng quyền lãnh đạo đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam như được ghi trong Hiến pháp 1992 khiến cho đa nguyên chính trị và bầu cử định kỳ thật sự tự do là không khả thi.