14/12/2015 | 1

HRW kêu gọi EU gây áp lực Việt Nam về nhân quyền

HRW kêu gọi EU gây áp lực Việt Nam về nhân quyền

Trong thông cáo có tựa là Việt Nam đừng hứa suông trong đối thoại nhận quyền với EU tại Bruxelles, ông Brad Adams – Giám đốc đặc trách Châu Á của HRW nói rằng, Liên hiệp Châu Âu nên sử dụng cơ hội này để tuyên bố rõ ràng với Việt Nam rằng quan hệ thương mại phải đi đôi với đòi hỏi gia tăng về nhân quyền. Ông kêu gọi EU phải cương quyết với Việt Nam, cần phải có những yêu cầu đòi Việt Nam chấp thuận thực thi và có thể kiểm chứng được. Nếu không cương quyết, thì Việt Nam cũng chỉ hứa suông mà thôi.

Theo Human Rights Watch, những thay đổi cải cách về nhân quyền gồm phải chấm dứt những bản án mang động cơ chính trị để đạt những thương thuyết về Hiệp định TPP và những Hiệp định Thương mại tự do khác. Cho dù Việt Nam đã giảm bới các phiên tòa xét xử, nhưng hiện nay vẫn còn 130 tù nhân chính trị bị tam giữ. HRW kêu gọi EU gây áp lực đòi Việt Nam phải phóng thích các tù nhân lương tâm, chấm dứt tình trạng đàn áp hành hung những tiếng nói bất đồng chính kiến.

HRW cũng nêu ra tên những nhà hoạt động dân chủ bị công an dùng bạo lực mới gần đây. Đồng thời tố cáo những hành động bắt bớ đàn áp dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên.

Tổ chức Nhân quyền của Hoa Kỳ cũng yêu cầu cuộc đối thoại giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu ngày 15 tháng 12 phải được phổ biến công khai.

Thanh Lan / SBTN