HRF góp ý kiến về nhân quyền Việt Nam trong cuộc duyệt xét phổ quát định kỳ LHQ

HRF góp ý kiến về nhân quyền Việt Nam trong cuộc duyệt xét phổ quát định kỳ LHQ

Ảnh: CIVICUS

Sáng Hội Nhân Quyền HRF hôm 12 tháng 7 đệ nạp ý kiến đóng góp cho cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về hai quốc gia Eritrea và Việt Nam. Cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR) là một cơ chế nhằm xem xét tình trạng nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trong phần ý kiến về Việt Nam soạn thảo cùng với hai tổ chức khác CIVICUS và VOICE, HRF nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền CSVN đang đàn áp những người bảo vệ nhân quyền và người dám lên tiếng bất đồng một cách có hệ thống. Cố vấn pháp lý về các nước Châu Á Joy Park nhận định rằng, Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở Châu Á, nhưng chính quyền này đến nay phải chịu rất ít hậu quả vì hành động của mình. HRF hối thúc Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bắt Việt Nam phải chịu trách nhiệm và hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền nào vẫn đang can đảm tiếp tục thực hiện công việc của mình, ngay cả trong khi chế độ cộng sản tìm cách gây tổn thương cho họ.

Trong quá khứ, HRF từng trình bày ý kiến đóng góp cho UPR về tình hình nhân quyền ở Nigeria, Turkmenistan và Cuba. Vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, HRF cũng đệ nạp một đơn khiếu nại lên Nhóm Làm Việc Liên Hiệp Quốc Về Giam Giữ Tùy Tiện để kêu gọi chú ý đến trường hợp của nhà hoạt động Trần Thị Xuân đang bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù.

Huy Lam / SBTN

TAGS: hrf