Houston ra thông báo cho các quán bar, nhà hàng trong mùa dịch

Theo như thông báo của văn phòng thị trưởng Houston và sợ y tế, Houston quyết định thông báo tạm dừng tất cả các quán Bar và nhà hàng ,  không bán khách hàng ngồi ăn tại quán, chỉ bán Order togo, chính thức vào tối thứ Hai 16-3  thời gian có thể là 2 tuần hoặc có thể 3 tuần. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây: