Houston những ngày sau trận bão Harvey

Cơn bão đã rời khỏi Houston và để lại một thành phố như sông. Chính quyền tiểu bang cùng với nhiều thiện nguyện viên đã nổ lực đi từng căn nhà trong vùng lũ lụt để tìm kiếm những người còn kẹt lại và đưa họ đến nơi an toàn. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau cơn bão do phóng viên SBTN ghi nhận sau đây.