Houston chào đón đoàn hành trình từ California đến Washington DC

Sáng ngày 4/10 /2020 tại kỳ đài Việt Mỹ thành phố Westminster rất đông cử tri Mỹ gốc Việt từ các nơi về làm lễ lên đường chuyến du hành gần hai tuần đến nhiều thành phố và các tiểu bang cùng nhau kéo về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để ủng hộ Tổng Thống Trump. Phóng viên SBTN Vũ Nhân đồng hành cùng đoàn hành trình từ California đến Washington DC tường trình trong phóng sự sau đây.