Hợp pháp hoá mại dâm vì ngân khố cạn kiệt ?

Một số quan chức của Việt Nam nói rằng đang có rất nhiều khoản tiền được đưa vào nền kinh tế ngầm, trong đó có mãi dâm, cho nên việc biết được đồng tiền ấy xuất phát từ đâu, được xài như thế nào vẫn tốt hơn. Mặt khác không thừa nhận mại dâm, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại. Vậy là trong tình cảnh ngân khố Việt Nam đang cạn kiệt, thì chuyện đưa kinh tế ngầm thành kinh tế nổi, sẽ giúp thu về khoản tiền không hề nhỏ.