07/10/2016 | 1

Họp mặt ủng hộ Thượng Nghị Sĩ John McCain tại thành phố Phoenix, Arizona

Vào sáng ngày 30 tháng 09 năm 2016, Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc đài truyền hình SBTN đã đến thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona tham dự buổi họp mặt ủng hộ Thượng Nghị Sĩ John McCain. Buổi họp mặt có sự hiện diện của TNS John McCain, Chủ tịch đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona, và rất đông đại diện các hội đoàn, đoàn thể cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Arizona. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.