Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Họp mặt mừng Xuân và vinh danh các thầy cô của các trung tâm Việt Ngữ

Họp mặt mừng Xuân và vinh danh các thầy cô của các trung tâm Việt Ngữ

Theo truyền thống hàng năm, vào chiều thứ Bảy 25/2/2018, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đã tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu và vinh danh các thầy cô tại thành phố Westminster – Nam California. Buổi họp mặt có sự hiện diện của các vị dân cử, các thầy cô đại diện các trung tâm Việt Ngữ, đồng hương và thân hữu.