Họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại vùng Central Virginia

Họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại vùng Central Virginia. Tuổi trẻ hải ngoại luôn gìn giữ bản sắc dân tộc và ghi ơn các vị anh hùng trong trận hải chiến Hoàng Sa