Họp mặt Giáng Sinh tại Wollongong – Úc Châu

Ngày 17/12/16 vừa qua, Cộng đồng người Việt Tự do tại thành phố Wollongong, Úc Châu họp mặt Giáng sinh. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự do phóng viên Hoài Phương thực hiện sau đây.