29/04/2016 | 1

Hộp điện thoại dọc đường mất vai trò

Hộp điện thoại dọc đường mất vai trò

Fremont, California. (CBS) – Đối với những người từng bị nằm đường vì xe hư, chiếc hộp điện thoại cấp cứu màu vàng là người bạn thân thiết lâu ngày.

Joe Gerardi cho biết, vẫn còn nhớ chuyện xảy ra 40 năm về trước, lúc cha của ông dùng chiếc hộp điện thoại này để xin được giúp thay cái vỏ xe bị bể, trong khi ông và mẹ ruột ngồi lại trong xe. Trong vòng 2 năm qua, Uỷ ban Giao thông Đô thị gỡ bỏ dần hệ thống hộp điện thoại ở vùng Vịnh. Hồi năm 2001, hệ thống này có tới 3 ngàn 300 chiếc hộp và 8 ngàn cuộc gọi, cho đến nay thì chỉ còn khoảng 1 ngàn chiếc hộp và 6 ngàn cuộc gọi trong một năm. Thực tế cho thấy là bạn có thể lái xe hàng dặm đường ở vùng Vịnh mà không bao giờ thấy một chiếc hộp điện thoại như thế.

John Goodwin, phát ngôn nhân của Uỷ ban giao thông đô thị nói rằng, người sử dụng điện thoại di động gia tăng trong vòng 15 năm qua đã làm giảm nhu cầu sử dụng hộp điện thoại khẩn cấp để gọi 511 và chỉ cần nói “trợ giúp xa lộ.” Dẫu vậy, hộp gọi điện thoại vẫn còn giữ vai trò phổ biến tại xa lộ 1, đường Skyline và một số chiếc cầu lớn cũng như đường hầm ở vùng Vịnh vì sóng điện thoại di động không đến được những nơi đó. (Song Châu)