Đang tải...

Họp báo yểm trợ người Việt được đếm bù trong dịp Thống Kê Dân Số 2020

Kiểm kê dân số chính xác số người sinh sống là rất quan trọng đối với người Việt. Việc kiểm kê không chính xác số người Việt đang sinh sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi và tiếng nói của người Việt tại Hoa Kỳ. Do đó các vị đại diện cho các cộng đồng và hội đoàn người Việt đã hợp báo để hỗ trợ thống kê dân số trong cộng đồng vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. Tiến Trung tường trình sau đây
Loading...