04/10/2016 | 1

Họp bàn yểm trợ tinh thần & vật chất cho người dân biểu tình trước Formosa

Được tin 15,000 dân Hà Tĩnh xuống đường biểu tình trước cổng nhà máy Formosa ở thị xã Kỳ Anh vào sáng Chủ Nhật 2 tháng 10, Ngay buổi chiều Chúa Nhật tại Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã có một buổi họp khẩn cấp với sự hiện diện của các đại diện hội đoàn, đoàn thể và đảng phái, nhằm đưa ra những hành động cụ thể cấp thời yểm trợ tinh thần và vật chất cho người dân trong nước.