26/09/2015 | 3

HongKong phản đối TC thắt chặt kiểm soát

HongKong phản đối TC thắt chặt kiểm soát

Hong Kong, Trung Cộng .(Reuters) – Hai chánh án hàng đầu của Hong Kong, ngày thứ Sáu 25 tháng Chín đã bảo vệ nguyên tắc của luật pháp khi khiển trách một viên chức lãnh đạo của Trung Cộng tại thành phố này, chỉ vì ông nọ nói rằng nhà lãnh đạo của Hong Kong được Trung Cộng hậu thuẫn phải đứng trên luật pháp.

Viên chức của Trung Cộng, Zhang Xiaoming hồi tháng này nói rằng, đặc khu trưởng Hong Kong có một vị trí pháp lý đặc biệt bao trùm các ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Cuộc tranh cãi bùng nổ tại Hong Kong cho thấy, Trung Cộng muốn mở rộng sự kiểm soát thành phố này. Hong Kong là cựu thuộc địa của nước Anh đã được trao trả về Hoa Lục từ năm 1997 dưới hình thức “một quốc gia, hai hệ thống” để được ban cho nhiều quyền tự trị và một nền tư pháp độc lập nhưng thẩm quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Bắc Kinh. Người đứng đầu ngành Tư pháp Hong Kong, Geoffrey Ma tuyên bố tại buổi khai mạc phiên toà có sự tham dự của ông Zhang Xiaoming, đại diện chính quyền Trung Cộng; đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh, và các thẩm phán ngoại quốc nổi tiếng rằng, quy tắc của luật pháp rất quan trọng đối với sự thành công của Hong Kong, trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới.

Cựu bộ trưởng Tư pháp Hong Kong, Andrew Li nói với truyền thông rằng, không ai và không có gì đứng trên luật pháp, còn ông Ma thì cho rằng các toà án phải giữ vai trò trung lập. (Song Châu)