10/02/2014 | 0

Hongkong: Người Giúp Việc Nhà Biểu Tình

Hongkong: Người Giúp Việc Nhà Biểu Tình

Hong Kong. (Reuters)
Khoảng 500 người di dân làm giúp việc trong nhà đã tập trung ca hát nhảy múa để biểu tình đòi chấm dứt bạo động đối với phụ nữ.
Cuộc biểu tình tại Kong Kong trong ngày hôm qua là cuộc biểu tình đầu tiên của chiến dịch Một Tỷ Đứng Lên Vì Công Lý trong năm nay.
Theo Liên hiệp quốc, trên hành tinh đang có 3 tỷ phụ nữ, và 1/3 phụ nữ đã bị hiếp dâm hay bạo hành ít nhất một lần trong cuộc đời.
Những người làm công việc giúp việc trong nhà ở Hong Kong đa số là người Indonesia và Phi Luật Tân đã mặc áo tím, trên đầu mang băng với dòng chữ Đứng Dậy Cho Công Lý, nhảy múa và ca hát mặc dù trời mưa nhẹ.
Cô Monique Wilson là người tổ chức nói rằng khi múa tập thể với hàng ngàn người chung quanh sẽ cảm thấy có sức mạnh, không sợ hãi, bước ra và nói những gì đã phải chịu đựng.
Sự lạm dụng đối với khoảng 300,000 công nhân làm việc nhà ở Hong Kong đã được phơi bày ra ánh sáng trong các tháng gần đây sau khi cô Erwiana Sulistyaningsih người Indonesia bị đánh đập đến nỗi mang thương tích, tạo nên các cuộc biểu tình.
Cô Siti Hardiyanti sống ở Hong Kong 2 năm nói rằng cô rất tức giận.
Cô Nury Aminjunaedy nói rằng công nhân di dân không phải là nô lệ.
Các nhóm công nhân di dân đã xuống đường đòi chính quyền Hong Kong sửa đổi nhiều điều luật, như điều luật buộc công nhân làm việc nhà phải ở tại nhà chủ và nếu công nhân không chịu tiếp tục làm việc với chủ nhân phải tìm được việc làm mới trong vòng 2 tuần lễ, nếu không sẽ bị trục xuất.

Huệ Võ